Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult

Om oss

Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult har över 25 års erfarenhet och kunskap inom nationell och internationell sjö- och transportförsäkringsverksamhet. Bred kunskap och erfarenhet finns även inom områdena allmän civilrätt, skadestånds-, försäkrings-, avtals-, fastighets- och entreprenadrätt.
Mångårig förhandlings- och processerfarenhet kombinerat med stor tillgänglighet gör att både handläggnings- och andra väntetider kan minimeras.

Sten Göthberg tog jur.kand examen 1982 vid Uppsala universitet och har en sjörättsexamen vid Oslo Universitet. Han har tidigare bla varit jurist vid Sveriges Redareförening i Göteborg och VD för Sjöassuradörernas Förening i Stockholm.

Kontakta oss

Du kan nå mig via + 46 709 83 98 50, stengothberg@outlook.com eller formuläret nedan.